dr hab. Marek Adamiec prof. UG
Katedra Kulturoznawstwa Wydział Filologiczny 
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 55
80-308 Gdańsk
p. 4.24

Marek Adamiec

Ważniejsze publikacje: Oni i Norwid. Problemy odbioru twórczości Cypriana Norwida w latach 1840-1883, Wrocław 1991; Bez namaszczenia. Książki i literatura polska, Lublin 1995; "Cień wielkiej tajemnicy...". Norwid, Grabiński, Leśmian, Tyrmand, Mackiewicz, Herbert, Vincenz..., Gdańsk 1995: "Pomnik trochę niezupełny". Rzecz o poezji, apokryfach i Zbigniewie Herbercie, Gdańsk 1996; Dzieło literackie w Sieci. Pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kultury masowej i współczesnej technologii, Gdańsk 2004. Wybór i posłowie w: Cyprian Norwid, Poezje, Wrocław 1998. Artykuły w tomach zbiorowych i czasopismach, m.in. "Pamiętnik Literacki", "Studia Norwidiana", "Kultura" (Paryż), "Ex Libris", "Kresy". Kwartalnik Literacki", "Punkt", "Podpunkt", "Tytuł", "Twórczość", "Odra", "Przegląd Polityczny". Realizuje i rozwija projekt autorski: Literatura polska w Internecie: http://monika.univ.gda.pl/~literat/indexx.htm, którego integralną część stanowi przygotowana w ramach współpracy z UNESCO Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej: http://monika.univ.gda.pl/~literat/books.htm#books.

Ukończył pracę nad książką: "GROZA. GROZA." Antropolog w poszukiwaniu "jądra ciemności".
Praca jest próbą refleksji nad współczesnym fenomenem popularności utworów literackich, filmów i gier komputerowych, których nadrzędną funkcją estetyczną jest wzbudzanie grozy u odbiorcy. Przyjmując narrację eseistyczną, rezygnując z twardo zdefiniowanej metodologii badawczej, praca podejmuje analizę zjawiska grozy, strachu
i lęku przede wszystkim w kulturze współczesnej. Korzystając ze zdobyczy hermeneutyki, a także obserwacji uczestniczącej, narracja wywodu niejednokrotnie podejmuje  grę z konwencją opowieści grozy. Przedmiotem analizy są teksty sakralne, mity, podania, legendy miejskie, gry komputerowe i filmy nader zróżnicowanej wartości.

 

 
Obecnie pracuje nad kontynuacją - "Nędzne ulice". Między horrorem a legendami miejskimi.
Zajmuje się szeroko rozumianą problematyką mediów elektronicznych, w tym możliwościami upowszechniania publikacji elektronicznych w postaci papieru elektronicznego. Interesuje się problematyką przemian form narracji w kontekście współczesnych mediów, w tym gier komputerowych.
Aktualnie rozpoczyna prace naukowo-badawcze w ramach PRACOWNI BADAŃ LEGEND MIEJSKICH GDYNI.
Jednocześnie pozostaje wierny wcześniejszym  zainteresowaniom, to jest literaturze XIX wieku, twórczości Cypriana  Norwida, a także Zbigniewa Herberta.
Dyplom


Facebook
   

Ostatnia aktualizacja: 2015-11-14